Tarkus koguneb kodus ja võõrsil

Projekti “Tarkus koguneb kodus ja võõrsil” käigus toimuvad 2-päevane kogemusreis Saaremaale ja 2 koolituspäeva Harjumaal.
Kogemusreis Saaremaale  toimub 28.-29. septembril 2018 ja keskendub sealse külaliikumise võrgustiku headele näidetele. Külastatakse ettevõtmisi, kus teenused põhinevad kogukonna algatusel ja piirkondlikul koostööl. NB! Tegemist ei ole turismireisiga klassikalistesse külastuskohtadesse.

EE_Saaremaa
29. septembril osaleme Karala külas toimuval Saama-ja saunapäeval  ja paneme püsti ka Harjumaa harjuskite müügitelgi. Osalejad peavad olema valmis kaasa võtma ja müüma oma piirkonna põnevat toodangut. Täpsem info registreerujatele.

Programm täpsustub kuid ajapiirid on teada: buss väljub 28. sept. kell 7.30 Vene kultuurikeskuse eest Mere pst 5. Peatused vajadusel  ka Pääskülas ja Laagri Maksimarketi ees. Praam Virtsust 10.15. Tagasi Tallinna jõuame 29. sept. orienteeruvalt kella 22ks (praam Kuivastust 19.20). Majutus Mardi turismitalus, Karalas.
Kogemusreisi korraldame koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega ning nende poolt läbiviidava MTÜde omatulu teenimise tugiprogrammi osalejatega. 

Registreeru Saaremaa kogemusreisile hiljemalt 20. septembril SIIN.  Kohtade arv on piiratud!

Reisi omaosalus KKH liikmetele liikmesorganisatsiooni esindajatele) on 50€, mitteliikmetele 55€.

***************************************************************************************
Koolituspäev 1 – „Külakokkade kohvikud“ – keskendub erinevatele toitlustamise ja toiduhügieeniga seotud teemadele: teavitatud köök, kogukonnaköök, toitlustus müügipäevadel, laatadel, pop-up kohvikuna jmt. Täiendavat info saadakse ka  Veterinaar- ja Toiduametilt. Koolituspäeva lõpus jagavad osalejad oma isiklikke kogemusi.

Koolituspäev 2 – „Väikeses külas suur pidu“ – keskendub avalike sündmuste korraldamisele: seaduslikud alused, avaliku ürituse korraldamise nõuded, turvalisus, ohutus, vajalikud load ja kooskõlastused, korraldajate tööjaotus jmt. Kaasatakse politsei või päästeameti esindaja. Koolituspäeva lõpus jagavad osalejad oma isiklikke kogemusi.

Projekti eesmärk: Seadusandluses ja teenuste turunduses teadlikud, asjatundlikud ja pädevad  kogukondade eestvedajad ja projektijuhid.

Projekti eelarve: 3100,50€, sellest Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus 1905,50 ja omafinantseering 1195€.

Täiendav info:
Anneli Kana, projektijuht
tel 5288810
kkharjumaa@gmail.com