Tarkus koguneb kodus ja võõrsil

Projekti “Tarkus koguneb kodus ja võõrsil” käigus toimuvad 2 koolituspäeva Harjumaal ja  2-päevane kogemusreis Saaremaale.

images

Koolituspäev 1 – „Külakokkade kohvikud“  toimub 27. veebruaril kell 18.00-20.30 Viskla külakeskuses 
Teave keskendub erinevatele toitlustamise ja toiduhügieeniga seotud teemadele: teavitatud köök, kogukonnaköök, toitlustus müügipäevadel, laatadel, pop-up kohvikuna jmt. Millised on nõuded nendele tegevustele, kui seda korraldab külaselts? Kas kodus/külamajas valmistatud toitu tohib pakkuda/müüa ja kui, siis millistel tingimustel? Millised tingimused selleks peavad külamajas olema- tutvume Viskla külamaja köögiga. Kas ja kuidas seda võidakse kontrollida? Informatsioon  Veterinaar- ja Toiduametilt.  Toitlustamisega seotud hügieeninõetest jagab infot Anneli Kubbi. Koolituspäeva lõpus jagavad osalejad oma isiklikke kogemusi. Osalemine tasuta!
Palume oma tulekust teada anda SIIN hiljemalt 26. veebruaril.

Koolituspäev 2 – „Väikeses külas suur pidu” toimub 28. märtsil 2019 kell 18.00-20.30 Tallinnas Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59
Koolitus keskendub avalike sündmuste korraldamisele: seaduslikud alused, avaliku ürituse korraldamise nõuded, turvalisus, ohutus, vajalikud load ja kooskõlastused, näpunäited korraldajatele, omavaheline  tööjaotus jmt. Kaasatakse politsei või päästeameti esindaja. Koolituspäeva lõpus jagavad osalejad oma isiklikke kogemusi.

**********************************************************************************
Saaremaa kogemusreis  toimus 28.-29. septembril 2018 ja keskendus sealse külaliikumise võrgustiku headele näidetele. 30-liikmelise grupiga külastasime ettevõtmisi, kus teenused põhinevad kogukonna algatusel ja piirkondlikul koostööl. 
29. septembril osalesime Karala külas toimuval Saama-ja saunapäeval  ja panime püsti ka Harjumaa harjuskite müügitelgi. Osalejad  müüsid oma piirkonna põnevat toodangut, lettidel oli kraami kitsejuustust rukkileivani ja käpikutest keraamikani. .
Kogemusreisi korraldasime koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega ning nende poolt läbiviidava MTÜde omatulu teenimise tugiprogrammi osalejatega. 

Projekti eesmärk: Seadusandluses ja teenuste turunduses teadlikud, asjatundlikud ja pädevad  kogukondade eestvedajad ja projektijuhid.

Projekti eelarve: 3100,50€, sellest Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus 1905,50 ja omafinantseering 1195€.

Täiendav info:
Anneli Kana, projektijuht
tel 5288810
kkharjumaa@gmail.com