Rohelised külad

Harjumaa rohelised külad

Projekti käigus koostatakse huviliste ja Kodukant Harjumaa poolt kaasatud külaseltsidega külaskäigumarsruudid 3 Harjumaa piirkonnas, pakkudes gruppidele valmis tuure küladesse, mis pakuvad erinevaid teenuseid ning tutvustavad rohelist mõtteviisi ja säästvat arengut. Marsruutide loomine ja nende tutvustamine aitavad küladel tõhusamat koostööd teha ja omatulu teenida.
Marsruutide koostamine ekspertide kaasabil toimub kevadel 2019. Omavahelistele kokkusaamistele  lisaks toimub ka 4-tunnine turunduskoolitus teenuste paketeerimisest ja turundamisest. Projekti käigus korraldatakse ka kogemusreis Soome, Uusimaa maakonda (Harjumaa partnerluspiirkond) osalemaks ülesoomelisel Avatud külade ja külapoodide päeval 8. juunil.  Soomes korraldatakse taolist ettevõtmist juba viiendat korda, aastal 2018 oli avatud 500 kohta, külastajaid kokku 90 000. https://avoimetkylat.fi/

Projekti eelarve on 2660€, sellest KOP toetus 2000€ ja omafinantseering 660€.

Projekti toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm

Lisainfo: kkharjumaa@gmail.com, tel 5306 5503 (Anneli)

download