Värsket verd võrgustikku II

Projekt “Värsket verd võrgustikku II etapp” on jätkuks 2016. aasta detsembris alanud projektile “Värsket verd võrgustikku“.

Projekti eesmärk on KKH kasvanud liikmeskond, kuhu kuuluvad esindajad kõigist maakonna omavalitsustest, kes moodustavad tugeva ülemaakondliku võrgustiku ning kelle omavaheline koostöö on nähtav ja tulemuslik.

Projekti eelarve on 2351,8€, millest KOP toetus 1801,8€  ja omafinantseering 550€.

Projekti kokkuvõte:  viime läbi aktiivse uute liikmete kaasamise, motiveerides samal ajal kauaaegseid ja värskelt liitunud seniseid liikmeid. Omavahelised otsekontaktid on selleks parim viis, seetõttu kaasatakse lisaks liikmetele potentsiaalseid uusi liikmeid Eesti Külade Maapäeva Harjumaa delegatsiooni ning korraldatakse külaliikumise kogemusreis Lääne-Harjumaa piirkonnas. Kogemusreisil külastatakse initsiatiivikaid külaseltse, tutvutakse omavahel ning jagatakse kogemusi  elukorraldusest küla, valla ja maakonna tasandil. Projekti tulemusel saavutame olukorra, kus KKH liikmeskond katab kõik maakonna omavalitsused ning liikmete arv on  märgatavalt suurenenud. Suurem esindatus annab rohkem võimalusi koostööks ning oma huvide esindamiseks, samuti on kontaktidel põhinev võrgustik väga hea hüppelaud ühistegevusteks ja projektideks.

Peamised tegevused: Harjumaa külaliikumise esindajatest koosneva 20-liikmelise delegatsiooni moodustamine ja osalemine   XII Eesti külade maapäeval 4.-6. augustil 2017 ja kogemusreis Lääne-Harjumaale oktoobris 2017.

Projekti kestus: 01.06.2017-31.12.2017

Projektijuht Anneli Kana, annelikana@gmail.com, tel 53065503

Kogemusreis Lääne-Harjumaa piirkonda toimub laupäeval, 4. novembril kell 10.00-16.30 alguse ja lõpuga Tallinnast. Omaosalus 5€ katab toidukulud.  Õppereisi programm valmib hiljemalt 20. oktoobriks. 

Registreeru kogemusreisile hiljemalt 1. novembril SELLEL LINGIL

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015 (1)