Aasta küla 2022

Harjumaa aasta küla 2022- LEESI KÜLA!
45-Leesi-pood

Aasta küla on valitud Kodukant Harjumaa eestvedamisel aastast 2005, mil Eesti Külaliikumine Kodukant hakkas valima Kodukandi Aasta küla. Harjumaa aasta küla valitakse üle aasta, 2022. aastal valitud laureaat esitati 2023. aasta kevadel üle-eestilisele Kodukandi Aasta küla konkursile mille võitja kuulutati välja suvel 2023, Aasta küla suursündmusel. Eestimaa aasta küla 2023 on Kaerepere alevik Raplamaal.

2022. aastal kandideerisid Harjumaa aasta küla tiitlile neli küla:

Kajamaa küla (Saku vald) ANKEET
Leesi küla (Kuusalu vald) ANKEET
Uuesalu küla (Rae vald) ANKEET
Vääna küla (Harku vald) ANKEET

Harjumaa Aasta küla 2022 Konkursi juhend

Harjumaa Aasta küla  valimine toimub hindamiskomisjoni poolt antud hinnete põhjal. Esmalt hinnatakse kandidaatide kirjalikke ankeete, seejärel külastatakse kandidaate.

Harjumaa aasta küla tiitel anti üle Harjumaa aasta tegijate tunnustussündmusel  22. novembril 2022 Viimsi Artiumis.

Hindamiskomisjon:
Jüri Muru- Kodukant Harjumaa esindaja,
Maret Välja, Külliki Aero – Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindajad (hindavad ühiselt),
Katri Tšeskidov -Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse esindaja,
Erkki Karjamaa – Harjumaa aasta küla 2020 esindaja.

Aasta küla kandidaat on (hindamiskriteeriumite põhjal):

*  hea seisnud kogukonna positiivse arengu eest
* edukalt ellu viinud arenduslikke ja kogukonda liitvaid projekte või algatusi
* korraldanud ühistegevusi
* väga heas koostöös kohaliku omavalitsusega
* tuntud maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil
* koostanud oma arengukava või kogukonna tegutsemise ühise kava