Aasta küla 2020

Kellest saab Harjumaa aasta küla 2020?
Konkursile laekus 3 ankeeti ja kandidaadid on teie ees:

MURASTE
VISKLA
ÄÄSMÄE ja TAGAMETSA külad

Aasta küla on valitud Kodukant Harjumaa eestvedamisel aastast 2005, mil Eesti Külaliikumine Kodukant hakkas valima Kodukandi Aasta küla. Harjumaa aasta küla valitakse üle aasta, 2020. aastal on taas aeg konkurss läbi viia. Laureaat esitatakse 2021. aasta alguses üle-eestilisele Kodukandi Aasta küla konkursile ja võitja kuulutatakse välja Eesti külade XIV Maapäeval 30. juulil 2021.

Maakonna aasta küla tunnustus antakse Harjumaa külale või külade piirkonnale, alevikule  või alevile.

Kandidaat on (hindamiskriteeriumite põhjal):

*  hea seisnud kogukonna positiivse arengu eest
* edukalt ellu viinud arenduslikke ja kogukonda liitvaid projekte või algatusi
* korraldanud ühistegevusi
* väga heas koostöös kohaliku omavalitsusega
* tuntud maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil
* koostanud oma arengukava või kogukonna tegutsemise ühise kava

Harjumaa aasta küla kandidaadi võib esitada külakogukond ise (tegutseva MTÜ/ sihtasutuse /seltsinguna) või teised juriidilised isikud, sh kohalikud omavalitsused.

Harjumaa Aasta küla 2020 KONKURSI JUHEND

Ankeedi esitamise tähtaeg oli 31. august 2020 

Harjumaa Aasta küla  valimine toimub hindamiskomisjoni poolt antud hinnete põhjal. Esmalt hinnatakse kandidaatide kirjalikke ankeete, seejärel külastatakse kandidaate. Külastused toimuvad:
28. sept. Viskla
30. sept. Ääsmäe/Tagametsa ja Muraste

Harjumaa aasta küla kuulutatakse välja koos teiste Harjumaa aasta tegijatega novembris 2020 ja tänukirjad kandidaatidele ning laureaaditiitel antakse üle Harjumaa tunnustussündmusel 26. novembril 2020 Anija mõisas.

Hindamiskomisjoni kuuluvad Kodukant Harjumaa esindaja, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse esindaja(d), Harjumaa aasta küla 2018 esindaja.

Harjumaa Aasta küla konkursi läbiviimist toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.

 

Täiendav info:
Anneli Kana
tel 5288810
kkharjumaa@gmail.com