Harjumaa külaliigutajad kuuldavaks

Harjumaa külaliigutajad kuuldavaks

Projekti kestus 1.05.2022-1.04.2023
Projekti toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm
Projekti eelarve 2791€

Projekt aitas kaasa Eesti külade XIV Maapäeva õnnestumisele läbi motiveeritud korraldustoimkonna, mis koosnes Harjumaa külaliigutajatest. Korraldusmeeskonna ühiskoosolek ja hilisem tänusündmus liitis osalejaid ning oli motivatsiooniks jätkuvale koostööle. Lisaks eelnevale salvestati 5 kogukonna eestvedajaga intervjuud “Küla südames” ning helifailid jäävad avalikkusele kuulamiseks. Koos eelneva projektiga on kokku salvestatud 10 intervjuud, mis on taskuhäälingutena kuulatavad: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kodukant-harjumaa