Üldkoosolek ja Ekspresskoolitus

KUTSE

Kodukant Harjumaa üldkoosolekule kell 18.00-18.30
 ja Ekspresskoolitusele KKK kell 18.30-20.15
20. 
septembril 2017 Vaela külakojas (Kiili vald) Asukoha kaart
Aprillikuisel üldkogul andis 3-liikmeline juhatus lubaduse kutsuda sügisel kokku üldkoosolek, et teha eluliselt vajalik korrektuur ühingu põhikirja ja võimalusel valida juhatusse täiendavaid liikmeid. document

Kodukant Harjumaa juhatus kuulutab välja ÜLDKOOSOLEKU järgmise päevakorraga:

1.MTÜ Kodukant Harjumaa põhikirja muutmine p 6.1 
Selgitus: kehtivas põhikirjas p 6.1 Ühingu tegevuse üldjuhtimiseks valitakse juhatus, mille liikmete minimaalarv on 5 liiget ja maksimaalarv 9 liiget. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja vajadusel asetäitja kuni kolmeks aastaks.
Ettepanek muuta põhikirja p.6.1 järgmises sõnastuses: Ühingu tegevuse üldjuhtimiseks valitakse juhatus, mille liikmete minimaalarv on 3 liiget ja maksimaalarv 9 liiget. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja vajadusel asetäitja kuni kolmeks aastaks.
Muudatus tuleneb praktikast, et erinevatel asjaoludel võivad juhatuse liikmed tegevusest taanduda ja alati ei ole võimalik kohe uut liiget valida või üldkooslekut kokku kutsuda. Sel juhul oleks ka väiksema koosseisuga juhatusel võimalik põhikirjast lähtuvalt edasi tegutseda.   KKH KEHTIV PÕHIKIRI

2. MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse liikmete valimine 
Juhatuse poolne ettepanek kandideerida juhatusse on tehtud Kristina Nurmetalu`le (Vääna-Jõesuu külaselts) ning ta on andnud oma nõusoleku. Kristina on liikumise Kodukant Harjumaa täiskasvanuhariduse saadik (vabatahtlik roll).
Täiendavaid ettepanekuid juhatuse liikmete osas ootame kirjalikult 18. septembri kella 12.00ni aadressil kkharjumaa@gmail.com

3. Kohalalgatatud küsimused 
Üldkoosolekul on avatud ka mitteliikmetele, samuti olete oodatud Kodukant Harjumaaga liituma!  VolitusEraisik     VolitusMTÜ

elspresskoolitus

 

Külaliikumise ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate assotsiatsiooni ANDRAS koostöö egiidi all korraldame kasulike näpunäidete ja praktilise väärtusega  105-minutilise EKSPRESSKOOLITUSE KKK 

 

Külaliikumise Koostöö Koolitusvaldkonnas, üleskutse küladele osalemaks Täiskasvanud Õppija Nädalal – Kristina Nurmetalu, täiskasvanuhariduse saadik; võimalusel Andrase esindaja
Külla Külalislahkele Külale – turismiasjalise vaade küladele: külalise teekond (sh koduleht), pakutavate teenuste kvaliteet, võimalused enda turundamiseks ja täiendava tulu teenimiseks. Anneli Kana, Eesti Maaturism ühingu liige, Harjumaa turismi eestvedaja, EHE-märgise komisjoni liige
Kodune Kraam Kõhtu – valmistame üheskoos kohalikust toorainest suupisteid külaliste võõrustamiseks. Ideid pakume rohkem kui näidisena valmistada jõuame. Anneli Kubbi – Tallinna Erateeninduskooli toitlustuse õpetaja
Kohalik Kingitus Kaasa – ideede turg. Võta kaasa mõni oma külamajas kingitusena jagatav või kohapeal müüdav toode. Jagame üheskoos häid ideid kuidas eristuda ja kuidas kohalikku tulu teenida.

Vaela külakoja uksed on avatud ja tervituskohv ootab sind alates kella 17.30st! Vaela külakoda on koduks Oti külaseltsile, kes on KKH uusim liige!

Palun anna oma tulekust teada hiljemalt 19. septembril KLIKATES SIIA

KKH juhatus
Anneli Kana
Anneli Kubbi
Ave Kruus