Harjumaa Aasta tegija 2016

Harjumaa aasta tegijad 2016

Projekti viis Kodukant Harjumaa läbi ajavahemikul november 2015-november 2016.

Külaliikumise olulisim roll oli Aasta küla konkursi läbiviimine. Aasta küla on valitud Kodukant Harjumaa eestvedamisel aastast 2005, mil Eesti Külaliikumine Kodukant hakkas valima Kodukandi Aasta küla. 

Varasemad Aasta külad Harjumaal: 2005 Ohtu küla (Keila vald); 2007 Pikva-Arava külade piirkond (Anija vald); 2009 Juminda küla (Kuusalu vald); 2011 Metsanurme küla (Saku vald); 2012 Ääsmäe ja Tagametsa külad (Saue vald); 2014 Härma küla (Raasiku vald); 2015 Viskla küla (Kose vald).

Tunnustus antakse Harjumaa külale või külade piirkonnale, alevikule  või alevile.

Laureaat on (hindamiskriteeriumite põhjal):

Ø  hea seisnud kogukonna positiivse arengu eest

Ø  edukalt ellu viinud arenduslikke ja kogukonda liitvaid projekte või algatusi

Ø  korraldanud ühistegevusi

Ø  väga heas koostöös kohaliku omavalitsusega

Ø  tuntud maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil

Ø  koostanud oma arengukava

Harjumaa aasta küla kandidaadi võib esitada külakogukond ise (tegutseva MTÜ/ sihtasutuse /seltsinguna) või teised juriidilised isikud, sh kohalikud omavalitsused.

Harjumaa Aasta küla 2016 KONKURSI JUHEND 

Harjumaa aasta küla 2016  KONKURSI ANKEET . Vaata esitatud ankeete allpool!

Harjumaa Aasta küla 2016 valimine toimus hindamiskomisjoni poolt antud hinnete põhjal. Esmalt hinnati kandidaatide kirjalikke taotlusi (ankeete), seejärel külastati kandidaate. Harjumaa Aasta küla 2016 esitatakse üle-eestilisele Kodukandi Aasta küla konkursile aastal 2017.

Hindamiskomisjoni kuulusid: Riin Kivinurm- Harju MV kultuurinõunik; Vello Tamm- HOL tegevdirektor; Külli Vollmer- HEAK MTÜde konsultant; Jüri Muru- Kodukant Harjumaa esindaja; Kristel Kadapik- Viskla külavanem (Harjumaa Aasta küla 2015).

Aasta küla konkursil osales 2016. aastal 4 küla:

Vanamoisa (Saue vald)

Kelvingi (Viimsi vald)

Kurna (Rae vald)

Ruu (Jõelähtme vald)

Harjumaa Aasta küla konkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kohaliku Omaalgatuse Programmi raames.

24. novembril toimus Kolgaküla rahvamajas Harjumaa aasta tegijate tunnustussündmus. Nominatsioonid esitati seitsmes erinevas kategoorias.  Tunnustussündmus toimus Ühisnädalal, mis väärtustab hoolivust, koosloomist ja kogukondlikku ettevõtmist. Neid väärtusi kannavad ka kõik meie Tegijad.
ras_0798
Aasta kodanikuühenduseks tunnistati sel korral EELK Risti Kogudus Padise vallas.
Aasta tegu on silmapaistev tegu Harjumaal. Sel aastal pälvis  tiitli Anija valla kogukondliku koostöö kiirendi Anija Lüliti.
Aasta sädeinimeseks nimetati Saku vallas elav Anneli Kana. 
Aasta külaks kuulutati Kelvingi küla Viimsi vallas.
Aasta väikeetevõtte tiitli pälvis Esko Talu OÜ Saku vallast.
Aasta ettevõtteks kuulutati Tiptiptap OÜ Rae vallast.
Aasta toetajaks nimetati Aave transport OÜ Raasiku vallast.

Tunnustatutest saad lähemalt lugeda SIIT.
ras_0807
Tunnustamine toimus koostöös Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja Kodukant Harjumaaga.
Aasta küla valimisprotsessi viis läbi ning Aasta tegija tunnustussündust aitas korraldada Kodukant Harjumaa. Projekti “Harjumaa Aasta tegija 2016” tegevusi toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kohaliku Omaalgatuse Programmi kaudu.
RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015 (1)