Meist

Kuidas kõik alguse sai ehk MTÜ Kodukant Harjumaa loomise lugu

SIRJE VINNI | Kodukant Harjumaa juhatuse esimene esimees

Selle eest, et KODUKANT HARJUMAA loodud sai, tuleb sedapuhku küll Euroopa Liitu kiita. Nimelt Euroliidu mehed sellele mõttele tulid, et tõmmata oma maaelu edendamise ja kogemuste vahetamise võrgustikku ka nõukogude aegu näinud inimesi. Oma kogemusi jagades ja teiste muresid uurides sai selgeks, et ega keegi su elu ei edenda kui sa ise mehe eest väljas ei ole.
Õnneks oli Rootsist Eestimaale juba imporditud ka külaliikumise seemet, mis aitas alustada. Ja oli ka hea hulk hakkajaid “külahulle”, kes ei pidanud paljuks pealinna ümbritsevas “kuldses ringis” ka maaelule mõelda.
Ühenduse loomise idee hakkas idanema Ellamaa Külaarendusseltsi koolitustel, mis sai rahastatud PHARE-st ja oli mõeldud kogu Harjumaa ärksatele inimestele. Olemata veel Eesti Külaliikumise Kodukant liikmed, tuli juba kaasa lüüa ülalmainitud rahvusvahelise võrgustiku algatatud suure näitus-seminari organiseerimisel 1998. a sügisel.
Kuidas kõik edasi kulges, loe siit.

Kümmekond aastat Harjumaa külaelus (1998-2008)

Jüri Muru, Anu Altmets | Kodukant Harjumaa juhatuse liikmed

Kaardile vaadates on Harjumaa kui kikilips, mis jaguneb Ida- ja Lääne-Harjumaaks ja mille kaugemaid punkte lahutab üksteisest ligemale poolteistsada kilomeetrit. Hoolimata tasasest pinnamoest on Harjumaa loodus kaunis ja vaheldusrikas: põhjaranniku poolsaared ja lahed koos suuremate ja väiksemate saartega, vahelduvate pinnavormidega ja arvukate metsajärvedega Kõrvemaa, suured karstialad Kostiveres ja Tuhalas, palju liigirikkaid metsi ja soid vaheldumisi aastasadu haritud põllumaadega.
10 aastat pole märkimisväärselt pikk aeg, kuid selle aja jooksul on palju muutunud. Kümne aasta eest ei osanud meie rahvas kirjutada arengukavasid, ei osatud ega olnud kombekski kirjutada projekte külarahva ühisüritustele erinevatest programmidest toetuste taotlemiseks, ei olnud ei külarahval ega vallavalitsusel õiget ettekujutust külavanema rollist. Nüüd on pilt teine.
Mis 10 aasta jooksul on veel toimunud, loe siit.