Värsket verd võrgustikku

Kodukant Harjumaa viib dets 2016-august 2017 läbi projekti “Värsket verd võrgustikku“.
Projekti fookuses on kaks suunda:
1)MTÜ Kodukant Harjumaa kui maakondliku organisatsiooni liikmeskonna suurendamine;
2)külaseltside/külaelu eestvedajate läbipõlemisele keskendumine, selle teadvustamine ja edaspidine ennetamine.

Viimatimainitu põhjuseks on näited, kus mitmeid aastaid (mõnel juhul ka 10-20) liidrirolli kandmine külaelu eestvedamisel on näitamas selgeid märke läbipõlemisest. Inimeste vabatahtlik panus, töö-, une- ja perekonnaga veedetava aja arvelt külaelu eestvedamine annab tõsiseid tagasilööke – ühenduste sisepinged ja suhtlusprobleemid, inimeste tervis ja heaolu halvenevad. Nendest põhjustest lähtuvalt koostati sädeinimeste koolitus-ja motivatsiooniprogramm, millele lisaks viidi läbi  lõõgastusprogramm, seda juba sponsorite toel.

Osalejate registreerumine toimus detsembris 2016  ja  jaanuaris 2017 käivitus Koolitus- ja motivatsiooniprogramm, mis sisaldas 4 kohtumist, kus kombineeritud loeng ja arutelu spetsialisti juhendamisel. Koolitusteemad ja koolitajad:
11. jaanuar 2017 – Mis on stress ja läbipõlemine? Kas see ohustab mind? Kuidas sellega toime tulla? –  terapeut ja koolitaja Katrin Alujev

2. veebruar 2017  – Miks me kardame muutusi? Muutuste esilekutsumine ja nendega toimetulek. Oskus öelda EI. –   psühholoog, PhD Voldemar Kolga
1. märts 2017  – Meeskond ja mina. Kas olen eestvedaja, kaasamineja, vastutaja, algataja? Kes juhib vabatahtlikku meeskonda?   – koolitaja Kadi Kuuskmann

29. märts 2017 Kas meie juhime aega või juhib aeg meid?  Kuidas multidasking`u ehk rööprähklemisega toime tulla – koolitaja ja terapeut Katrin Alujev

Lõõgastusprogrammi kuulusid giidiga külastus Tervishoiumuuseumisse ja näidistreening “Keha ja vaim” (body and mind).

Kogemusreis  viidi läbi koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega 21.-22. aprillil 2017. Kogemusreisi ajal, 21. aprillil toimus ka Kodukant Harjumaa liikmete üldkoosolek Kolgaküla rahvamajas.

Projekti eelarve 22250€, millest KOP toetus 2000€ ja omafinantseering 222,50€

Projekti kajastused meedias koos viitega KOP toetusele:

Harju Elu 09.12.2016 Sädeinimeste sädelus ei tohi kustuda

Maaleht 26.01.2017 Külasädemed õpivad end läbipõlemisest päästma

Projektijuht Anneli Kana, Kodukant Harjumaa juhatuse liige
Kontakt: tel 53065503, annelikana@gmail.com

Projekti toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm/Kodanikuühiskonna Sihtkapital

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015 (1)