TÕN Harjumaal

 downloadTäiskasvanuharidus Harjumaal

Alates 2018. aastast on Harjumaa täiskasvanuhariduse infolevitajaks ja koordineerijaks Kodukant Harjumaa.
6. maist 10. juunini on oodatud ettepanekud Aasta õppija ja Aasta õpiteo tiitlile. Vaata oma kogukonnas ringi – ehk on tunnustamist väärt inimesi ja ettevõtmisi just sinu kodukandis! Märka ja ESITA!

2019. aasta TÕN toimub 11.-18. oktoobril,Harjumaa tunnustussündmus toimub 17. oktoobril. Elukestva õppe olulisus on siiski päevakorral läbi aasta. Selleks, et maakonnas oleks eestvedajatel ja korraldajatel ühised suunad, tegutseb vabatahtlik koostöövõrgustik.
27. märtsil 2019 toimus TÄISKASVANUHARIDUSE HARJUMAA  INFOSEMINAR (Programm Pdf.) Tutvu materjalidega:
HTM ülevaade täiskasvanuharidusest
HARJU_MK_koostööseminari ettekanne –
ETKA Andras
27.03.2019 Infoseminari kokkuvõte

1.OLULISED INFOKANALID TÄISKASVANUHARIDUSEST
– TÄISKASVANUD ÕPPIJALE
– JÄLLE KOOLI!
2.Töötukassa EI OLE vaid töötutele! Vaata lähemalt:
Koolitustoetus tööandjatele
Karjäärinõustamine tööelus igas vanuses inimestele
Tööta ja õpi
3. Marketingi Instituudi ettevõtlikkuse programm “Hobist ärini” pakub tasuta koolitusi! 

Vaata, jälgi, lisa meeldivaks Täiskasvanuharidus Harjumaal Facebookis

Tegusat koostööd soovides
Anneli Kana
TÕN koordinaator Harjumaal
Kodukant Harjumaa juhatuse esimees

annelikana@gmail.com
tel 5288810

Kristina Nurmetalu
Külaliikumise täiskasvanuhariduse saadik
Kodukant Harjumaa juhatuse liige

**************************************************************

2018.a. Täiskasvanud Õppija Nädala raames korraldati Harjumaal 46 õpisündmust, tunnustati aasta õppijat, koolitajat, õppijasõbralikku tööandjat ja õpitegu.

2018. aasta Harjumaa laureaadid
Harjumaa Aasta õppija 2018 – Tuuliki Kupper,  Ida-Tallinna Keskhaigla abiõde
Harjumaa Aasta koolitaja 2018 – Katrin Alujev, Katrin Alujev OÜ/Elamise kergus
Harjumaa aasta õpitegu 2018 – Ääsmäe külakogu 11 inimese pagar-kondiitri koolitus
Harjumaa Aasta õppijasõbralikum tööandja – Saue Production OÜ

FOTOGALERII 2018.a. TUNNUSTUSSÜNDMUSEST
Artikkel ajalehes Harju Elu 26.10.2018

2017. aasta Harjumaa laureaadid:
Aasta õppija – Laura Telling, ringijuhendaja Saku Huvikeskuses
Aasta koolitaja – Maret Lepiksaar, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant
Aasta koolitussõbralikum organisatsioon- Viimsi vallavalitsus
Aasta õpitegu – Keila väärikate ülikool
Aasta raamatukogu – Saue linna raamatukogu
TÕN Harjumaa infoseminar 2018  materjalid:
Harjumaa täiskasvanuhariduse statistika 2017 – Haridus-ja teadusministeerium
Piirkondlik koostöö täiskasvanuhariduses – Andras
Osalejate arvamused koostööst ja TÕN läbiviimisest Harjumaal

TÕN Harjumaa pressiteade nr 2 tunnustamine -22.10.18