Tarkus koguneb kodus ja võõrsil

Projekti “Tarkus koguneb kodus ja võõrsil” käigus toimusid 2 koolituspäeva Harjumaal ja  2-päevane kogemusreis Saaremaale.

Koolitus „Väikeses külas suur pidu”  28. märtsil 2019  Tallinnas

folk-dance-people_gg60755295Koolitus keskendus avalike sündmuste korraldamisele: seaduslikud alused, avaliku ürituse korraldamise nõuded, turvalisus, ohutus, vajalikud load ja kooskõlastused, näpunäited korraldajatele, omavaheline  tööjaotus jmt. Asjalikku infot jagasid PPA  Põhja prefektuuri esindaja Mart Meriküll ja sündmuskorralduse spetsialist Margit Nurmeots (Frank Events OÜ).
Materjalid:
Turvalise sündmuse korraldamine
Eduka sündmuse korraldamine

Koolitus  „Külakokkade kohvikud“   27. veebruaril 2019  Visklas  
Keskendusime erinevatele toitlustamise ja toiduhügieeniga seotud imagesteemadele: teavitatud köök, kogukonnaköök, toitlustus müügipäevadel, laatadel, pop-up kohvikuna jmt. Millised on nõuded nendele tegevustele, kui seda korraldab külaselts? Kas kodus/külamajas valmistatud toitu tohib pakkuda/müüa ja kui, siis millistel tingimustel?  Kas ja kuidas seda võidakse kontrollida? Informatsioon  Veterinaar- ja Toiduametilt.  Toitlustamisega seotud hügieeninõetest jagas infot Anneli Kubbi. Koolituspäeva lõpus jagasid osalejad oma isiklikke kogemusi.
Materjalid, mille edastas meie koolituseks Veterinaar- ja toiduamet: 
SLAIDID:  Külakokkade kohvikud
Eraelamus toidu käitlemine
Kuidas laadal toitu ohutult valmistada ja müüa 

************************************************************************
Saaremaa kogemusreis  toimus 28.-29. septembril 2018 ja keskendus sealse külaliikumise võrgustiku headele näidetele. 30-liikmelise grupiga külastasime ettevõtmisi, kus teenused põhinevad kogukonna algatusel ja piirkondlikul koostööl. 
29. septembril osalesime Karala külas toimuval Saama-ja saunapäeval  ja panime püsti ka Harjumaa harjuskite müügitelgi. Osalejad  müüsid oma piirkonna põnevat toodangut, lettidel oli kraami kitsejuustust rukkileivani ja käpikutest keraamikani. .
Kogemusreisi korraldasime koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega ning nende poolt läbiviidava MTÜde omatulu teenimise tugiprogrammi osalejatega. 

Projekti eesmärk: Seadusandluses ja teenuste turunduses teadlikud, asjatundlikud ja pädevad  kogukondade eestvedajad ja projektijuhid.

Projekti eelarve: 3100,50€, sellest Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetus 1905,50 ja omafinantseering 1195€.

Täiendav info:
Anneli Kana, projektijuht
tel 5288810
kkharjumaa@gmail.com