Harjumaa külade külalislahkuse programm

Harjumaa külade külalislahkuse programm Maapäeval

Projekti elluviimise aeg- kevad 2022
Projekt valmistab Harjumaa külakogukondi ette 6.-7. augustil 2022 toimuva Eesti külade XIV Maapäeva võõrustamiseks.

Seminarid ja arutelud keskenduvad teemadele, mis seotud külaliste võõrustamisega – ettevalmistustööd, maksumuse kalkuleerimine, külalislahkus, külalise teekonna kujundamine, info levitamine.

Seminaride teemad:
16.02.2022 Külalislahke kogukond
23.03.2022 Teenuste hinnakujundus ja kalkulatsioonid
30.03.2022 Kogukonnaliikmete ja partnerite  kaasamine teenuste pakkumiseks
31.03.2022 Klienditeekonna analüüs, kokkuvõtted ja ideed külaliste võõrustamiseks

Seminari materjal: KÜLALISLAHKUS (16.02.2022, Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturism)
Seminari materjal: HINNASTAMINE (23.03.2022, Inna Põld)

Projekti toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm

Lisainfo:
Anneli Kana
tel 5288810, kkharjumaa@gmail.com