Värsket verd võrgustikku II

Projekt “Värsket verd võrgustikku II etapp” on jätkuks 2016. aasta detsembris alanud projektile “Värsket verd võrgustikku“.

Projekti eesmärk on KKH kasvanud liikmeskond, kuhu kuuluvad esindajad kõigist maakonna omavalitsustest, kes moodustavad tugeva ülemaakondliku võrgustiku ning kelle omavaheline koostöö on nähtav ja tulemuslik.

Projekti eelarve on 2351,8€, millest KOP toetus 1801,8€  ja omafinantseering 550€.
Projekti kokkuvõte:  viime läbi aktiivse uute liikmete kaasamise, motiveerides samal ajal kauaaegseid ja värskelt liitunud seniseid liikmeid. Omavahelised otsekontaktid on selleks parim viis, seetõttu kaasati lisaks liikmetele potentsiaalseid uusi liikmeid Eesti Külade Maapäeva Harjumaa delegatsiooni ning  korraldati külaliikumise kogemusreis Lääne-Harjumaa piirkonnas. Kogemusreisil külastatati initsiatiivikaid külaseltse, tutvuti omavahel ning jagati kogemusi  elukorraldusest küla, valla ja maakonna tasandil. Projekti tulemusel saavutame olukorra, kus KKH liikmeskond katab kõik maakonna omavalitsused ning liikmete arv on  suurenenud. Suurem esindatus annab rohkem võimalusi koostööks ning oma huvide esindamiseks, samuti on kontaktidel põhinev võrgustik väga hea hüppelaud ühistegevusteks ja projektideks.
Peamised tegevused: Harjumaa külaliikumise esindajatest koosneva 20-liikmelise delegatsiooni moodustamine ja osalemine   XII Eesti külade maapäeval (LOE SIIT)l 4.-6. augustil 2017 ja kogemusreis Lääne-Harjumaale novembris 2017.
Projekti kestus: 01.06.2017-31.12.2017
Projektijuht Anneli Kana, annelikana@gmail.com, tel 53065503

Kogemusreis Lääne-Harjumaa piirkonda toimus  4. novembril. Külastasime Ääsmäe külakogu, Lehetu külaseltsi, Klooga seltsi MTÜ Lodijärv ja Muraste kogukonnakeskust. Igal paigal on rääkida oma edulugu ja omad õppetunnid. Arutati külaliikumist uuenenud valdades ja lepiti kokku, kuidas üheskoos edasi tegutsetakse. 

kloogalehetu

 

 

 

 

muraste

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital/ Kohaliku Omaalgatuse Programm

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015 (1)